Владимировградскоокружанско држављанство

Извор: Нециклопедија

Ево мале помоћи.

  • Морате научити нешто о РВО. Просечно знање је 70%. Одговори се не признају ако јеписано на ћирилици, арапском писму или хијероглифима, пошто то нису наша званична писма. Ако, пак, пишете на екавици, ни то вам се неће признати. Морате писати на Владимировградскоокружанском